Project Description

Asiakaskokemus on meille kaikille tärkeä. Me haluamme, että meidät huomioidaan suurestakin massasta yksilöinä ja kohdataan sellaisina. Samoin tunne siitä, että meistä ollaan kiinnostuneita niin henkilöinä kuin osana organisaatiota on äärimmäisen tärkeä. Siihen CEM videolla pyrittiin. Siksi asiakaskokemukseen keskittyneessä CEM (Customer Experiece Management) -yksikössä haluttiinkin tehdä tiimin itsensä näköinen rekrytointivideo, jossa keskitytäänkin yksilöihin ja heidän vahvuuksiin. Reload Media pyydettiin tuottamaan CEMin rekrytointivideo, jossa painotetaan juuri kokemusta osana tiimiä.

Video osana rekrytointikampanjaa

Rekrytointi on vaativa prosessi, jossa organisaation tulisi onnistua houkuttelemaan itsensä näköisiä henkilöitä valikoituihin työnkuviin. Videolla pystytään viestimään monella tavalla kuvan, äänen ja liikkeen avulla ilman, että mennään latteuksiin. Erityisesti CEMin kohdalla haluttiin rohkeasti viestiä siitä, että organisaatio on erikoislaatuinen ja tehtäviin parhaiten soveltuisi omanlaisensa henkilö.