Hyvä, olet päättänyt hyödyntää videoiden mahdollisuuksia yrityksesi viestinnässä ja markkinoinnissa! Hienoa, ensiaskel parempaan viestintään ja markkinointiin on siis tehty. Seuraava tehtäväsi on miettiä, millä tavoin videota voi tehokkaimmin hyödyntää, jotta yrityksesi saa niistä kaiken irti.

Tehokkaan videostrategian muodostamisessa vaaditaan ainakin seuraavien seikkojen määritys:

1. Tavoitteet

Kuten kaikessa suunnittelussa, tärkeintä on miettiä mitkä ovat tavoitteesi. Mieti siis, mitä yrityksesi haluaa saavuttaa videoviestinnällään ja videoiden hyödyntämisellä esimerkiksi tapahtumien ja koulutusten striimauksessa tai webinaarien järjestämisessä.

2. Sosiaalinen objekti

Kohderyhmien ominaisuuksien tarkan määrittämisen sijaan voidaan videotuotannossa miettiä, miten tuottaa sisältöä, joka sitouttaa ihmisiä jotka omaavat saman kiinnostuksen kohteen heidän muista ominaisuuksistaan huolimatta. Mikä on se oikea sisältö joka auttaa kohtaamaan ihmiset ja toimii sosiaalisena objektina. Lisäksi yrityksesi tavoite tulisi linkittyä sisältöösi järkevällä tavalla ja tätä myöden auttaa sitä saavuttamaan päämääränsä. Sosiaalinen objekti voi siis olla mikä tahansa tärkeä elementti, joka kohtaa ihmisten mieltymykset ja yrityksen viestinnän ytimen.

3. Viesti

Vaikkakaan videotuotanto ei välttämättä edellytä kohderyhmien määrittelyä, on silti syytä määrittää videoiden tarkoitusperä, jotta viesti saadaan toimitettua oikealla tavalla. Haluat luonnollisesti antaa hyvän kuvan yrityksestäsi, jolloin esimerkiksi väärässä kohdin esitetyt huonot vitsit eivät palvele tarkoitustasi.

3. Miten

Yhtä tärkeää on miettiä, miten videoviesti saavuttaa ihmiset parhaiten. Mitkä ovat oikeat kanavat ja missä videota hyödynnetään tehokkaimmin? Sosiaalinen media voi toimia hyvänä kanavana mainosvideoille, kun taas videokoulutuksen jakamiseen saattaa toimia paremmin jokin muu.

Tavoitteet ja videon tyyppi auttavat kanavien määrityksessä, samoin eri kanavien hyvä tunteminen.  Nämä auttavat löytämään oikeat kanavat, olipa kyseessä sitten tapahtumien striimaus, webcastit, ulkoinen videomainonta, sisäisen viestintä tai yhdistelmä näistä.

4. Kumppanit vs oma videotuotanto

Erittäin tärkeä kohta strategiasuunnittelussa on miettiä, mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan. Yleensä yrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolella olevat toiminnot on järkevintä ulkoistaa, koska se säästää yrityksen omien panosten (työntekijöiden aika ja rahalliset panokset) keskittämisen ydinliiketoimintaan. Oma tuotanto vaatii satsausta laitteisiin sekä myös työntekijöiden osaamiseen, koska videotuotanto kannattaa tehdä ammattitaidolla parhaiden tulosten varmistamiseksi. Ulkoistetun palvelun ostaja saa asiantuntijan, jonka ammattitaito videotuotannossa on vahva, ja joka kokemuksensa kautta osaa ottaa huomioon asiat, jotka itse videotuotannon aloittava joutuu kokemaan erehdysten kautta.