Yrityksen läsnäolo internetissä on välttämättömyys nykypäivänä. Sosiaalisessa mediassa mukanaolo tuo yritykselle muitakin hyötyjä kuin välttämättömän mukana olemisen yritystä koskevissa keskusteluissa: se tarjoaa loistavan kanavan markkinoida omaa osaamistaan sekä tutkia omien kohderyhmien kiinnostuksen aiheita ja täten kohdentaa markkinointia sekä tarjoomaa oikeaan suuntaan ja valita oikeat keinot lähestyä potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalisen median ja internetin kautta saadaan huomattavasti tietoa asiakassegmenteistä.

Läsnäolo asiakasviestinnässä

Verkossa toimiminen varmistaa myös läsnäolon asiakasviestinnässä. Yritykselle on tärkeää olla interaktiivinen ja vastata asiakkaiden pyyntöihin, palautteeseen ja tiedusteluihin nopeasti. Asiakasviestinnässä läsnäolo välittää tavoitettavuuden tunnetta asiakkaille ja parantaa asiakaspalvelun laatua huomattavasti. Lisäksi läsnäolo tarjoaa kilpailuetua mikäli asiakastuki tai -palvelu on tavoitettavissa internetin välityksellä ja kilpailijoiden ei. Lisäksi toimiva läsnäöolo voi olla kilpailuetu myös huonosti läsnäöoleviin kilpailijoihin nähden – moni asiakas ei jaksa odottaa vastausta kovin pitkään jos tietää vastaavan tuotteen tarjoajalla olevan reaktiivisempi asiakaspalvelu netin välityksellä.

Läsnäolon vahvistaminen asiakasviestinnässä

Kuinka sitten läsnäoloa voidaan vahvistaa verkossa? Tämä onnistuu esimerkiksi tarjoamalla asiakastukea tai -palvelua verkon kautta. Sosiaalisessa mediassa mukanaolo lisää läsnäolon tunnetta, mutta tärkeää on, että yritys on säännöllisesti aktiivinen sosiaalisen median tileillään. Erilaiset blogipostaukset ja alaa koskevat artikkelit ovat hyvä keino olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Läsnäolon ei tarvitse olla pelkästään tekstipohjaista, sillä videoiden avulla toimitettu asiakasviestintä on aiemmassa artikkelissamme keskustellusti huomattavasti tehokkaampaa ja persoonallisempaa sekä usein mieleenpainuvampaa kuin kirjoitettu.

Hyviä vaihtoehtoja videoviestintään tarjoavat esimerkiksi vlogi, Facebook-live tai vaikkapa Snapcatin kautta tehdyt videot. Ne mahdollistavat aktiivisen läsnäolon asiakkaan arjessa.