Hyvän vlogin tunnuspiirteet ovat jossain määrin aina yksilölliset: mikä toimii yhdellä ei sitä välttämättä tee toisella. Joitakin yhteneväisyyksiä hyvistä yksilöistä kuitenkin tuntuu löytyvän. Käsittelemme alla näitä seikkoja hiukan tarkemmin.

Vlogin sisältö

Hyvässä vlogissa on kiinnostava sisältö. Mielenkiintoinen sisältö vetää ihmisiä puoleensa ja tämän vuoksi vlogi voi saavuttaa suuren määrän seuraajia. Periaatteessa aihe voi olla mikä hyvänsä arkipäiväinenkin aihe joka kiinnostaa ihmisiä. Suosittuja vlogeja ovat esimerkiksi peli-aiheiset ja päiväkirjatyyliset vlogit. Yritysten vlogaus on vielä alkuvaiheessa, mikä mahdollistaa hyvän erottuvuuden yrityksille jotka huomaavat tämän tarjoaman mahdollisuuden ennen kilpailijoitaan. Kuitenkin yritysten vlogien tarkoituksena ei pitäisi olla oman organisaation mainostaminen, vaan paremminkin muut ihmisiä kiinnostavat seikat. Tällaisia voisi olla vaikkapa henkilökunnan harrastukset tai muut mielenkiinnon kohteet.

Ihmiset

Ihmisillä on tärkeä rooli suosituissa vlogeissa. Ylipäänsä se, että ihmisiä esiintyy vlogeissa tekee niistä monesti kiinnostavamman kuin vaikkapa pelkkää maisemaa kuvaavava vlogi. Erityisesti päiväkirjatyylisissä vlogeissa ihmiset ovat keskeisessä asemassa. Ihmisten ollessa kyseessä myös tunne ja persoonallisuus välittyvät katsojalle. Luonnollisesti tämän vuoksi on hyvä miettiä jo etukäteen mitä haluaa sanoa ja millä tavoin sanottu asia parhaiten välittyy jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Vaikka vlogissa ei puhuttaisi mitään tai ihmisiä ei varsinaisesti näkyisi videolla, on niiden takana ihmiset, joiden luovuus vaikuttaa vlogin menestymiseen.

Intohimoinen asenne

Intohimo on tärkeää hyvin monessa asiassa. Näin myös vlogissa. Kun vloggaaja suhtautuu intohimoisesti käsittelemäänsä aiheeseen, se myös näkyy. Intohimo välittyy katsojille kuvan avulla, kuten muutkin tunteet videon välityksellä. Et voi vakuuttaa ketään asiasi kiinnostavuudesta jollet itse ole kiinnostunut siitä. Yleensä suosittujen vlogien pitäjät suhtautuvat aiheeseensa erittäin intohimoisesti.

Kohderyhmä

Hyvän vlogin tunnusmerkkejä on myös kohderyhmän sitoutuneisuus sen seuraamiseen. Kohderyhmä voi olla laaja tai suppea, esimerkiksi jonkin tietyn urheilulajin harrastajat ja penkkiurheilijat tai vaikkapa uusien hyönteislajien tutkijat. Loistava vlogi sitouttaa, tai jopa koukuttaa, katsojansa.

Markkinointi

Hyvää vlogia markkinoidaan oikealla tavalla tehokkaasti, varsinkin alussa. Sopivilla markkinointitoimenpiteillä varmistetaan että kohderyhmä löytää vlogin. Markkinoinnin avulla voidaan myös kehittää löydettävyyttä, niin että oikeat katsojaryhmät löytävät vlogisi pariin.

Jonkinlainen suunnittelu auttaa hyvän vlogin kehittämisessä. Lisää vinkkejä toimivan vlogin kehittämiseen voit lukea täältä.